Mediation

Conflictbeheersing door middel van mediation

Conflictbeheersing door middel van mediation

In het leven loop je soms tegen problemen aan die je niet alleen op kunt lossen. Een mediator uit Ede kan dan uitkomst bieden, iemand die helpt het gesprek tussen twee partijen te begeleiden. Dit proces staat bekend als mediation. Het idee is dat je met hulp van een derde, de mediator, tot een oplossing komt voor het conflict. Het mooie van mediation is dat je niet de richting van een rechtszaak op hoeft. Het scheelt vaak veel tijd, geld en stress. Bij mediation draait het om communicatie en het herstellen van relaties, niet om het winnen van een zaak. Het einddoel is een oplossing waar iedereen mee kan leven. 

Het doel van mediation

Mediation geeft mensen de kans om hun verhaal te doen in een veilige omgeving. De mediator zorgt ervoor dat iedereen wordt gehoord en dat er niemand wordt voorgetrokken. Het creëert een basis van vertrouwen waarop verder gebouwd kan worden. Het proces is flexibel en kan aangepast worden aan de behoeften van de betrokkenen. Dit maakt het een unieke ervaring die past bij het specifieke conflict. In tegenstelling tot een rechtszaak, waar de uitkomst onzeker is, heb je bij mediation zelf meer controle over de uitkomst. Het vertrouwelijke karakter van mediation betekent ook dat alles wat besproken wordt niet naar buiten komt. Zo wordt het makkelijker om open te zijn en echt naar oplossingen te zoeken.

Wat de mediator doet

Een mediator is geen rechter en neemt geen beslissingen. De mediator is er om het proces te begeleiden. Circles-mediation.nl biedt mediators die getraind zijn in het omgaan met allerlei soorten conflicten. Zij weten hoe ze mensen moeten motiveren om samen te werken. Hun doel is het faciliteren van de dialoog, zodat de betrokkenen zelf tot een oplossing kunnen komen. De mediator helpt om de communicatie helder te krijgen, misverstanden op te lossen en zorgt ervoor dat alle onderwerpen die ertoe doen besproken worden. 

De kracht van samen overleggen

Tijdens de mediationgesprekken krijg je de kans om dingen uit te spreken die anders onbesproken blijven. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar om wat het beste werkt voor allebei de partijen. Het succes van mediation hangt grotendeels af van de bereidheid van de betrokkenen om samen te werken. Soms komen er onverwachte oplossingen uit de gesprekken, dingen waar je zelf nog niet aan had gedacht. Dat is de kracht van samen overleggen en openstaan voor elkaars ideeën.

Voordelen op langere termijn

Als een conflict is opgelost via mediation, is de kans groter dat beide partijen zich aan de afspraak houden. Het heeft dus meer waarde dan een opgelegde beslissing van een rechter. Een ander voordeel is dat relaties vaak behouden blijven. Dit is vooral belangrijk als je in de toekomst nog met elkaar te maken hebt. Mediation kan ook toekomstige conflicten voorkomen doordat je leert effectiever met elkaar te communiceren. Dit kan op de lange termijn veel voordelen opleveren voor alle betrokkenen.

 

Posts created 19

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top